POLJŠČINE

OBDELAVA ZA 100 KG SEMENA

GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Pri dolžini rastlin 30cm:

Pri začetku cvetenja do polnega cvetenja:

Po potrebi (virus):

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

GNOJENJE (količine na hektar)

Pred setvijo:

OSKRBA S KALCIJEM (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Pri začetku strnitve vrst (3-listni stadij – po potrebi):

 • 5l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 3kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • insekticidi (po potrebi)
 • vlažilno sredstvo in adheziv
 • pri uporabi fungicidov: 75 % priporočene količine*
 • NAMIG! Pri ALTERNARIA je potrebno škropiti večkrat

Po potrebi:

 • 5l AKRA Folio
 • 1l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 5kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • vlažilno sredstvo in adheziv
 • pri uporabi fungicidov: 75 % priporočene količine (oziroma po potrebi)*

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

OBDELAVA ZA 100 KG SEMENA

GNOJENJE PRED SETVIJO DO ZAČETKA VEGETACIJE (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

EC 23-25 (jesen in/ali pomladi):

EC 30-60/2x:

 • 2l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 0.25l AKRA Azotobacter
 • 0.25l AKRA Azoarcus
 • 1l AKRA MSB
 • 8kg dušika (ureje)
 • 200l vode
 • insekticidi (po potrebi)
 • adheziv
 • pri uporabi fungicidov: 50 % priporočene količine (oziroma po potrebi)*
 • NASVET! Pri uporabi regulatorjev rasti pred uporabo preverimo mešljivost z škropilno mešanico!

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

OBDELAVA ZA 100 KG SEMENA

GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

 • 250-350kg AKRA Granulat Kombi
 • dušično gnojenje (po potrebi) - pri uporabi AKRA dušičnih bakterij (Azotobacter in Azoarcus) količino dušika prilagodimo

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Enkrat pred strnitvijo vrst (več kot je listne mase, bolj je učinkovito):

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

TALNO GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

LISTNO GNOJENJE (količine na hektar)

Listno gnojenje (ko se sklenejo vrste):

Listno gnojenje (julija, ko je nevarnost napada cercospore ali pršic):

 • 2l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 200l vode
 • pri uporabi fungicidov in/ali insekticidov: 50 % priporočene količine*

POTREBNO KOLIČINO ČISTEGA DUŠIKA DODAMO SPOMLADI V OBLIKI UREJE.


VRTNINE

SAJENJE IN GNOJENJE

Sajenje (količine na hektar):

 • 0.25l AKRA Seme
 • 100l vode
 • POMEMBNO! Sadike v mešanici namakamo od pol do 2 uri.

Letno gnojenje (količine na hektar):

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

V začetku cvetenja:

Pred začetkom obarvanja:

Za boj proti insektom:

 • olje – 0,3 %no, brez čakalne dobe
 • količino fungicida prilagodimo potrebam

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

TALNO GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

LISTNO GNOJENJE (količine na hektar)

listno gnojenje (pri višini rasti 15 do 20 cm):

POTREBNO KOLIČINO ČISTEGA DUŠIKA DODAMO SPOMLADI KOT OBIČAJNO.

GNOJENJE (količine na hektar)

Pred setvijo:

OSKRBA S KALCIJEM-MAGNEZIJEM (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Pri začetku strnitve vrst (3-listni stadij – po potrebi):

 • 5l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 3kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • insekticidi (po potrebi)
 • vlažilno sredstvo in adheziv
 • pri uporabi fungicidov: 75 % priporočene količine*
 • NAMIG! Pri ALTERNARIA je potrebno škropiti večkrat

Po potrebi:

 • 5l AKRA Folio
 • 1l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 5kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • vlažilno sredstvo in adheziv
 • pri uporabi fungicidov: 75 % priporočene količine (oziroma po potrebi)*

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

TALNO GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

LISTNO GNOJENJE (količine na hektar)

listno gnojenje (ko so razviti 3 listi):

listno gnojenje (če opazimo znake alternarije):

POTREBNO KOLIČINO ČISTEGA DUŠIKA DODAMO SPOMLADI KOT OBIČAJNO.

OBDELAVA ZA 100 KG SEMENA

GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

 • 350-350kg AKRA Granulat Kombi
 • dušično gnojenje (po potrebi - odvisno od sorte) - pri uporabi AKRA dušičnih bakterij (Azotobacter in Azoarcus) količino dušika prilagodimo

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Na polovici strnitve vrst:

V juliju ali pri pojavi Cercospore ali pepelaste plesni:

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Pri višini rastlin 30cm:

Pri začetku cvetenja do polnega cvetenja:

Ob obiranju ali v primeru virusa, vsakih 8 dni:

 • 2.5l AKRA Folio
 • 1l AKRA Plus 9
 • >
 • 200l vode
 • vlažilno sredstvo in adheziv
 • 2kg žvepla (ali fungicida - količino prilagodimo potrebam, pri čemer upoštevamo čakalno dobo)*

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

GNOJENJE PRED SETVIJO - rastlinjak, zunanje površine (količine na hektar)

 • 0.25l AKRA Seme + 100l vode (sadike namakamo v mešanici od pol do 2 uri)
 • 400-450kg AKRA Granulat Kombi
 • dušično gnojenje (po potrebi; priporočeno pri tekočem gnojilu)

GNOJENJE S TEKOČIM GNOJILOM - rastlinjak

ŠKROPLJENJE - zunanje površine (količine na hektar)

Po potrebi ob začetku cvetenja:

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

SAJENJE IN GNOJENJE

Sajenje (količine na hektar):

 • 0.25l AKRA Seme
 • 100l vode
 • POMEMBNO! Sadike v mešanici namakamo od pol do 2 uri.

Pred setvijo ali sajenjem (količine na hektar):

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Po stadiju 8 listov:

 • 2l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 2kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • vlažilno sredstvo in adheziv
 • insekticidi (po potrebi)
 • pri uporabi fungicidov: 50 % priporočene količine*

Tvorjenje glav:

 • 2l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 4kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • insekticidi (po potrebi)
 • pri uporabi fungicidov: 50 % priporočene količine (oziroma po potrebi)*

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

GNOJENJE (količine na hektar)

Pred setvijo:

OSKRBA S KALCIJEM (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Pri začetku strnitve vrst (3-listni stadij – po potrebi):

 • 5l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 3kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • insekticidi (po potrebi)
 • vlažilno sredstvo in adheziv
 • pri uporabi fungicidov: 75 % priporočene količine*
 • NAMIG! Pri ALTERNARIA je potrebno škropiti večkrat

Po potrebi:

 • 5l AKRA Folio
 • 1l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 5kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • vlažilno sredstvo in adheziv
 • pri uporabi fungicidov: 75 % priporočene količine (oziroma po potrebi)*

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

OBDELAVA ZA 100 KG SEMENA

GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Od začetka do konca cvetenja:

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.


SADOVNJAK

GNOJENJE (količine na hektar)

Pred setvijo:

 • 0.25l AKRA Seme
 • 100l vode
 • POMEMBNO! Sadike v mešanici namakamo od pol do 2 uri.

LETNA OSKRBA S KALCIJEM-MAGNEZIJEM (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

V cvetenju ali na koncu cvetenja:

 • 0.5l AKRA Plus 9(ne škoduje čebelam)
 • najmanj 200l vode

Po obiranju sadov:

 • 2l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 2kg dušika (ureje)
 • najmanj 200l vode
 • insekticidi po potrebi
 • pri uporabi fungicidov: 50 % priporočene količine (oziroma po potrebi)*
 • IZJEMA! Golden Delicious

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.


VINOGRAD

GNOJENJE (količine na hektar)

Pred setvijo:

 • 0.25l AKRA Seme
 • 100l vode
 • POMEMBNO! Sadike v mešanici namakamo od pol do 2 uri.

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Pred cvetenjem:

Po cvetenju:

Po 14 dneh ali po infekciji:

Nato ponovite po potrebi, pri čemer prilagodimo količine fungicidov*

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.


TRAVNIK IN DETELJA

GNOJENJE (količine na hektar)

Jeseni ali pomladi ob začetku vegatacije:

LETNA OSKRBA S KALCIJEM-MAGNEZIJEM (količine na hektar)


ŽITARICE

OBDELAVA ZA 100 KG SEMENA

GNOJENJE PRED SETVIJO DO ZAČETKA VEGETACIJE (količine na hektar)

Pred ali po začetku vegetacije:

 • dušično gnojenje (po potrebi) - pri uporabi AKRA dušičnih bakterij (Azotobacter in Azoarcus) količino dušika prilagodimo

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

EC 21-27 (jesen in/ali pomladi):

EC 37-59:

EC 85 Proteinsko škropljenje:

 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 10%na ureja
 • 1,5%no žveplo (Fusarium)
 • 200l vode
 • NASVET! Pri uporabi regulatorjev rasti: Priporočeno pri EC 23 (Mešljivost z zgornjimi mešanici preveriti pred uporabo).

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

HMELJ

GNOJENJE (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Pri višini 30 cm:

 • 2l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • od 400-1000l vode (sorazmerno z višino rastlin)
 • pri uporabi fungicidov: 50 % priporočene količine*

Pri višini 1 m:

Pri višini 2 m:

 • 8l AKRA Folio
 • 2l AKRA Plus 9
 • od 1600l vode (sorazmerno z višino rastlin)
 • pri uporabi fungicidov: 50 % priporočene količine (oziroma po potrebi)*

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

SONČNICE

OBDELAVA ZA 100 KG SEMENA

GNOJENJE PRED SETVIJO (količine na hektar)

ŠKROPLJENJE (količine na hektar)

Po potrebi ob strnitvi vrst (največ 2x):

 • 2l AKRA Folio
 • 0.5l AKRA Plus 9
 • 0.5l AKRA Azotobacter
 • 3kg dušika (ureje)
 • insekticidi(po potrebi)
 • 200l vode
 • pri uporabi fungicidov: 50 % priporočene količine (npr. pri gnitju stebel)*

SPLOŠNA NAVODILA PRI UPORABI LISTNIH GNOJIL

AKRA listna gnojila lahko mešamo z veliko insekticidi in fungicidi, saj se dobro prenašajo z ostalimi listnimi gnojili. Ob dvomu pripravimo poskusno mešanico. Pri mešanju listnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin upoštevamo predpisano količino vode.

NAROČI SE NA NOVICE


Vender Aktiva d.o.o.

Naslov: Galicija 57 a, 3310 Žalec, Slovenija

Tel: +386 (0)3 5728 093

Mobi: 041 618 849

Email: info@venderaktiva.si

Fax: +386 (0)3 5728 093


Prodajno skladišče

Naslov: Šlandrov trg 1, 3310 Žalec, Slovenija

Mobi: 041 618 849


Najdete nas tudi na

www.facebook.com/VenderAktiva