AKRA WD


OSNOVNO

AKRA WD je dodatek za tretiranje gnoja, gnojevke, in gnojnice s sistemom in inteligenco.

DELOVANJE

Z uporabo AKRA WD zmanjšamo nevarnost ožiga na rastlinah in uničenja mikroorganizmov, še posebno deževnikov, ki jih sicer amonijak zaduši, poleg tega pa se raztopi tudi plavajoči sloj.

PREDNOSTI

 • optimalna vezava hranil (npr. amonijaka)
 • bistveno manj smradu pri razvozu
 • ne zadušimo mikroorganizmov
 • boljši zrak v hlevu (manj kašljanja)
 • raztopi plavajoči sloj v jami
 • kratek čas mešanja gnojevke
 • preprečimo ožig listov
 • travnike lahko po 14 dneh že pasemo
 • boljša poraba krme in uporaba živali
 • enostavna uporaba

MERE NANOSA

UPORABA KOLIČINA NA NAVODILA
GOVEJA ALI SVINJSKA GNOJEVKA 19l AKRA WD 40-50m3 glede na zunanjo temperaturo prične gnojevka v 1-3 tednih tvoriti mehurčke (fermentacija)
PERUTNINSKA GNOJEVKA 10l AKRA WD 15m3
GNOJ - z uporabo vezanje dušika 0.5l AKRA WD + 3l vode 100m2 površine gnoja poškropiti vsaka 2 dni
GNOJNICA 10l AKRA WD 100m3 zmešati v gnojnico vsaj 2 dni pred gnojenjem

PAKIRANJE IN CENA

 • 10l plastenke (60,02€, vključno z DDV-jem)

NAROČI SE NA NOVICE


Vender Aktiva d.o.o.

Naslov: Galicija 57 a, 3310 Žalec, Slovenija

Tel: +386 (0)3 5728 093

Mobi: 041 618 849

Email: info@venderaktiva.si

Fax: +386 (0)3 5728 093


Prodajno skladišče

Naslov: Šlandrov trg 1, 3310 Žalec, Slovenija

Mobi: 041 618 849


Najdete nas tudi na

www.facebook.com/VenderAktiva