DELOVANJE AKRA GNOJIL

 • AKRA sistem gnojenja zajema naravna kompleksna mineralna gnojila ter preparate za ekonomično izkoriščanje organske mase na kmetiji (gnoj, slama, podor, itd.).
 • Z AKRA sistemom gnojenja dosežemo uravnoteženo harmonično preskrbo rastlin s hranilnimi snovmi. V ta namen vsebuje osnovno gnojilo 8 glavnih in 17 mikro hranilnih snovi. Hranilne snovi v vodi niso topne, topne so v zemeljskih kislinah, zato deluje gnojilo dolgotrajno. Zeolit v osnovnem gnojilu služi za depo hranilnih snovi (izkoristek gnojenja je popoln). Zaradi zeolita prosti nitrati v zemlji in podtalnici močno upadejo, zato je gnojilo posebej primerno za vodovarstvena območja.
 • Z AKRA gnojili vzpodbujamo življenje mikroorganizmov v zemlji, saj le-ti povzročajo mineralizacijo humusa in preperevanje kamnin.
 • Že miljarde let dušikove bakterije vežejo anorganski dušik v zemljo. To je mehanizem, ki tvori naravno ravnotežje, zato naše gnojilo vsebuje dušikove bakterije kot vir dušika.
 • S sproščanjem hranilnih snovi iz mineralov in vezavo dušika iz zraka preko bakterij smo praktično preselili tovarne umetnih gnojil v zemljo in s tem veliko pripomogli k zmanjšanju porabe energije in k ohranjanju zdravega okolja.

Zaradi zgoraj naštetih in še marsikaterih drugih lastnosti so AKRA gnojila prva naravna kompleksna gnojila, ki so dovoljena in priporočena v ekološki in integrirani pridelavi.


POIZKUSI, KI SO BILI NAREJENI PRI NAS POD STROKOVNIM NADZOROM, SO POKAZALI:

 1. Pridelek je najmanj enak kot pri klasičnem gnojenju.
 2. Kvaliteta plodov je boljša.
 3. Večja je odpornost rastlin proti boleznim.
 4. Rastline so bolje ukoreninjene, manj poležane, boljše prenašajo sušo.
 5. Na travnikih je optimalno razmerje med travo, deteljo in plevelom.
 6. Boljša olesenelost drevja in trte za prezimljenje.

POMEN URAVNOTEŽENE SESTAVE GNOJIL:

Medsebojni vplivi med hranilnimi snovmi.

Malo je poznano, da imajo hranilne snovi medsebojni vpliv. Prevelika količina enega elementa lahko zavira resorbcijo drugega, lahko ga forsira ali celo potencira. Hranilne snovi v zemlji morajo biti uravnotežene.

Na sliki črte kažejo medsebojne vplive med hranilnimi snovmi.


KATALOG DOVOLJENIH SREDSTEV ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO VKLJUČUJE NASLEDNJE IZDELKE:

Katalog dovoljenih sredstev za ekološko kmetijstvo.

NAROČI SE NA NOVICE


Vender Aktiva d.o.o.

Naslov: Galicija 57 a, 3310 Žalec, Slovenija

Tel: +386 (0)3 5728 093

Mobi: 041 618 849

Email: info@venderaktiva.si

Fax: +386 (0)3 5728 093


Prodajno skladišče

Naslov: Šlandrov trg 1, 3310 Žalec, Slovenija

Mobi: 041 618 849


Najdete nas tudi na

www.facebook.com/VenderAktiva